Interessegrupper

RABOS

Radioamatørernes borgerservice

Formålet med Radioamatørernes Borgerservice er at etablere lokale beredskaber for nødkommunikation til brug i tilfælde, hvor et områdes telefonsystem og internet er ude af drift p.gr.a .

Beredskabet træder i funktion under forekomst af en større strømafbrydelse, som følge af teknisk fejl eller en kriminel/fjentlig handling, hvorved borgerens telefon og internet ophører med at virke.

Beredskabet er beregnet til at hjælpe borgere, som har brug for at tilkalde hjælp i tilfælde af ulykke eller akut sygdom

Beredskabet drives af certificerede radioamatører, som herved servicerer deres lokalområde.

Vores mål er at udvikle systemet således, at flest mulige lokalområder vil kunne serviceres.

Kan strømmen svigte i Danmark ?

 

Det danske El-net er af meget høj kvalitet og har en meget høj grad af forsyningssikkerhed, men vores El-forsyning kan ikke sikres fuldstændigt mod mulige nedbrud.

Strømforsyningen i Danmark kan bryde ned som følge af en teknisk fejl eller IT-fejl, eller som følge af en bevidst kriminel eller fjendtlig handling mod El-nettets forsyningssystemer og IT-systemer.

 

Her er RABOS

RABOS-radiostationerne drives af statscertificerede radioamatører på frivillig ulønnet basis

RABOS-radiostationerne hjælper med at få din anmodning om hjælp frem til det nærmeste beredskab, hvis strømmen svigter, telefonerne ikke virker og du ikke har andre muligheder.

RABOS-radiostationer findes i et antal kommuner spredt over hele landet i alle danske regioner.