Medarbejdere

Hjemmesidens Medarbejdere

Medarbejderne på EDR.dk er frivillige, ulønnede medlemmer af EDR

 

Ejer

Experimenterende Danske radioamatører

Ansvarshavende redaktør

Refererer til Hovedbestyrelsen

Formand Arne Fast Hansen

Ansvarshavende for Teknik og Data

Refererer til ansvarshavende redaktør

Hovedredaktør

Hovedredaktøren har det daglige redaktionelle ansvar.

Hovedredaktøren refererer til den ansvarshavende redaktør

Oler Püschl  OZ1OP

Webmaster

webmaster har ansvar for hjemmesidens struktur, design og funktionalitet.

Webmaster refererer til Hovedredaktøren

Ole Püschl  OZ1OP

Redaktører

Redaktør er en medarbejder som varetager et fast emneområde.

Redaktører refererer til hovedredaktøren

Journalist

Journalist er et medlem som arbejder opsøgende.

Journalisten vælger selv sine arbejdesområder. Det kan f.eks være nyheder fra ind og udland. Historier og nyheder hentet fra lokalafdelinger, udvalg eller interessegrupper.

Bidragydere

Bidragydere er medlemmer, som bidrager med materiale til hjemmesiden

Bidragydere refererer til hovedredaktøren

Lokalafdelinger

Her findes navnene på de medlemmer som informerer om deres lokalafdeling på hjemmesiden.

Alle lokalafdelinger opfordres til at udpege et medlem som får rettigheder til at skrive på edr.dk

Hvis du ønsker rettigheder til at repræsentere en lokalafdeling, skal du sende en mail til webmaster  website@edr.dk